• ALPHA BIO-TECHNOLOGY บริษัท อัลฟ่า ไบโอ เทคโนโลยี(ประเทศไทย)จำกัด
  • เบอร์โทรศัพท์ 026916023
  • อีเมล์ alphabio100@gmail.com
  • แฟ๊กซ์ 026916024

ดินแดนบริสุทธิ์ผืนสุดท้ายบนโลก

“ผู้นำในด้านวิจัยผลิตภัณฑ์ คุณประโยชน์ดีเยี่ยมของผลิตภัณฑ์ ทีมบริหารมืออาชีพ การบริการลูกค้าอย่างจริงใจ”

                    นิวซีแลนด์เป็นที่รู้จักดีในนาม“ สวรรค์บนดิน” คือเจริญด้วยทิวทัศน์หลากหลายและโดดเด่นที่สุดในโลก นิวซีแลนด์มีประชากรประมาณสี่ล้านคนเทียบเท่าญี่ปุ่น และสหราชอาณาจักร ในทางภูมิศาสตร์นั้นประกอบด้วย เกาะเหนือและเกาะใต้ เกาะเหนือมีอากาศเย็นและปกคลุมด้วยทุ่งหญ้าสีเขียวขจีตลอดทั้งปี มีสถานที่ล่องเรือที่มีชื่อเสียงระดับโลก เกาะใต้โดยทั่วไปมีอุณหภูมิต่ำ มีความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างฤดูกาล ภูเขาที่งดงาม ลำธารที่สวยใส และพันธุ์ไม้หายากเป็นเสน่ห์ซึ่งเป็นพยานของความงดงามของธรรมชาติ

                   อากาศที่บริสุทธิ์ปราศจากมลพิษ สภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์จึงเป็นฐานการผลิต ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอันมีคุณภาพสูงสุดในนาม อัลฟ่า ไบโอ เทคโนโลยี

                   จากการสำรวจทั่วโลกโดยองค์การอนามัยโลก มีคนเพียวง 5% ที่มีสุขภาพดีอย่างแท้จริง อีก 20%คือ คนป่วยและที่น่าตกใจ อีก 75%อยู่ในฐานะของภาวะกึ่งแข็งแรง คือร่างกายตกอยู่ในระยะเปลี่ยนจากสุขภาพแข็งแรงสู่การเจ็บไข้ได้ป่วย มักจะแสดงอาการออกทางการนอนไม่หลับ ความจำสั้น โรคลำไส้ เหนื่อยง่าย กระสับกระส่าย โรคประสาทอ่อนๆ รวมทั้งสมรรถภาพทางเพศและมาตรฐานชีวิตต่ำ

ภาวะกึ่งแข็งแรงส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผู้นำ ผู้สูงอายุ จากการวิจัยดำเนินการโดยศูนย์ป้องกันความชราของปักกิ่งในประเทศจีน พบว่า 50%ของคนภาวะกึ่งแข็งแรงนั้นส่วนใหญ่ทำงานเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หนังสือพิมพ์ การโฆษณา สถาบันภาครัฐและศิลปะการแสดง

                   โรคผู้สูงอายุ เช่น โรคหัวใจและโรคเบาหวาน สถิติของคนที่เป็นโรคเหล่านี้มีอายุน้อยลงเนื่องจากรังสีคอมพิวเตอร์ ความเครียดในการทำงาน ขาดการออกกำลังกายกลางแจ้ง อุบัติการณ์ของโรคอ้วน ความจำเสื่อม และทางเดินหายใจ ระบบย่อยอาหาร ความผิดปกติเกี่ยวกับเส้นเลือดและระบบเผาผลาญในร่างกาย คนภาวะกึ่งแข็งแรงต้องดูแลตัวเองอย่างจริงจังและถูกวิธี หลายโรคอาจจะหลีกเลี่ยงได้ถ้าอยู่ในการควบคุมดูแล

                   องค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่า สุขภาพดีขึ้นอยู่กับข้อบัญญัติของการดูแลสุขภาพที่ดีด้วย อนาคตที่ดีสามารถสร้างได้หลังจากการมีสุขภาพที่ดี ด้วยเหตุนี้เราจึงขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพใต้ชื่อ บริษัท อัลฟ่า ไปโบ เทคโนโลยี โดยทีมแพทย์ที่มีความชำนาญและเป็นที่ยอมรับ ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจากนิวซีแลนด์ดินแดนบริสุทธิ์ผืนสุดท้ายบนโลก

                   บริษัท อัลฟ่า กรุ๊ป จำกัด Alpha Group Holdings Ltd. ก่อตั้งขึ้นในประเทศนิวซีแลนด์บนแผ่นดินบริสุทธิ์ผืนสุดท้ายบนโลก ในปี 1998 ถือหลักในการพัฒนายาสมุนไพรธรรมชาติและผลิตภัณฑ์จากชีวะมหาสมุทร มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเทคโนโลยีชั้นสูงและเป็นข่าวดีสู่ทุกคน โดยการพัฒนาจากสมุนไพรธรรมชาติ ไม่มีสารพิษตกค้าง ไม่มีผลข้างเคียง และมีประสิทธิภาพสูงสุด

                   อัลฟ่าสากล กรุ๊ป ยึดมั่นในอุดมการณ์ “ผู้นำในด้านวิจัยผลิตภัณฑ์ คุณประโยชน์ดีเยี่ยมของผลิตภัณฑ์ ทีมบริหารมืออาชีพ การบริการลูกค้าอย่างจริงใจ” ปัจจุบันมีวางจำหน่ายแล้วใน 4 รูปแบบใหญ่ๆ ได้แก่ สมุนไพรธรรมชาติ อาหารเสริมดูแลสุขภาพ เครื่องดื่มดูแลสุขภาพ และเครื่องสำอาง สำหรับความสวยความงามมีผลิตภัณฑ์กว่า 50 รายการ ขยายเครือข่ายครอบคลุมกว่า 18 ประเทศทั่วโลก