• ALPHA BIO-TECHNOLOGY บริษัท อัลฟ่า ไบโอ เทคโนโลยี(ประเทศไทย)จำกัด
  • เบอร์โทรศัพท์ 026916023
  • อีเมล์ alphabio100@gmail.com
  • แฟ๊กซ์ 026916024
  • โพสต์เมื่อ 2016-07-05 13:18:29
  • โพสต์โดย ผู้ดูแลระบบ
  • 2597 คน เข้าชม

  เนื่องด้วยบริษัทเปิดให้มีการใช้ระบบ I-PAY (ระบบการคีย์ยอดออนไลน์) ดังนั้นการเข้าระบบสมาชิกในหน้าจอขอท่านจึงมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1.เข้าหน้าต่างระบบสมาชิก ระบบจะให้ท่านใส่รหัสและพาสเวิร์ดเดิมของท่าน เมื่อท่านใส่รหัสและพาสเวิร์ดเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏรูป ดังหน้าจอ

*** ให้ท่านใส่ รหัส 111111 ในช่อง รหัสเก่า และใส่รหัสที่ท่านต้อการในช่องรหัสใหม่ พร้อมยืนยันรหัสใหม่อีกครั้ง และกดยืนยัน ตามรูปภาพในข้อ 1 เพื่อเริ่มใช่รหัสใหม่ ****

** หมายเหตุ **  ระบบจะโอนเงินให้แก่สมาชิกผ่านทางธนาคารเช่นเดิม หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-6916023


Share to Twitter Share to Facebook